skip to Main Content
00989123016416 info@ayaran-trading.com
سیر صادراتی ایران

سیر صادراتی ایران

 

سیر صادراتی

سیر صادراتی ایران در مناطق مختلفی از کشور کشت می شود و با توجه به شرایط اقلیمی موجود در این مناطق، زمان برداشت این محصول نیز در دوره های زمانی مختلف متفاوت است. برای مثال سیر همدان، در اواسط خرداد ماه آماده برداشت می شود در حالی که زمان برداشت آن در استان اردبیل یک ماه زود تر یعنی در اواسط اردیبهشت ماه است. شاید شما به عنوان سک صادرکننده سیر سوالاتی همچون سیرتازه صادراتی را چگونه می توان تأمین کرد؟ بازار هدف محبوب ترین و مرغوب ترین سیر صادراتی در دنیا کجاست؟ خرید و فروش سیر صادراتی با قیمت مناسب را چگونه می توان انجام داد؟ صادرات سیر تازه در کدام کشورها سود بیشتری دارد؟ صادرات سیر به روسیه و یا عراق نسبت به صادرات سیر به اروپا چه تفاوت هایی داد؟

تولید کنندگان و صادرکنندگان سیر تازه صادراتی مانند سیر تازه مغان و سیر خشک صادراتی کشور جهت عرضه محصولات خود در بازارهای بین المللی  فروش سیر می توانند با شماره 09123016416 تماس حاصل نمایند.

 

سیر صادراتی ایران

"<yoastmark

 

بازارهای هدف سیر ایران

سیر صادراتی ایران محصولی پر تقاضا در بازار میوه و تره بار کشورهایی همچون روسیه، عراق، کویت و چین بوده است.

سالانه حجم قابل توجهی از این سبزی پرخاصیت، برای صادرات به کشورهای مذکور ارسال می گردد.

 

"<yoastmark

 

چنانچه قصد صادرات سیر garlic export تازه به روسیه، ترکیه و یا هر کشوری که بازار مناسبی برای فروش این محصول است را دارید، می بایست تا اواسط فصل بهار یا اوایل تابستان و البته بسته به منطقه کشت شده، صبر کنید.

در غیر اینصورت می بایست نسبت به صادرات سیر خشک شده اقدام نمایید.

 

انواع سیر صادراتی

این دو رنگ سیر برای بازارهای داخل کشور و برای صادرات به کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس برداشت می شود و در بسته بندی های سفارشی قرار می گیرد.

 

  • سیر سفید

 

  • سیر قرمز

سیر قرمز به سادگی از سیر سفید قابل تشخیص است.طعم این سیر کمی تند و تیز بوده و خواص درمانی خوبی دارد. سیر قرمز خواصی دارد که علاوه بر ارتقای سلامتی عمومی بدن همه ی افراد به رفع مشکلات زنانه نیز کمک می‌ کند. سیر تازه صادراتی را میتوان در دشت مغان، اردبیل، تبریز و طارم یافت.

سیر صادراتی ایران

میزان آلیسین موجود در این سیر بیشتر است.

مصرف منظم سیر قرمز تأثیر زیادی در پیشگیری از تکثیر سلول‌ های سرطانی دارد. ترکیبات این سیر از تغییرات غیرعادی در سلول‌ ها و بافت‌ های تخمدان،سینه و رحم پیشگیری می کنند.

 

سیرهای صادراتی دارای طعم بی نظیر با کیفیت بالایی هستند.

انواع سیر تازه صادراتی را می توان در بازارهای داخلی از طریق نمایندگی های فروش محصولات کشاورزی صادراتی خریداری کرد.

سیر ایران به دلیل کیفیت بالایی که دارد در بازارهای فروش بین المللی دارای طرفداران زیادی است و هر روز بر تعداد مشتریان آن افزوده می شود.

سیر صادراتی ایران

سیر خشک صادراتی دارای قیمت های فروش متفاوتی با سیرهای عرضه شده در بازارهای داخلی است چون هزینه های تولیدی و هزینه های عرضه آن ها یکسان نیست.

سیر خشک مرغوب دارای خواص اولیه سیر تازه است و با مصرف آن نیز می توان از خاصیت های مفید و شگفت انگیز سیر تازه بهره مند شد.

برترین صادرکنندگان سیر در جهان

این نقشه میزان صادرات سیر (garlic export) را در کشورهای صادرکننده سیر نشان می دهد. کشورهایی که نامشان در ادامه مطلب می آید مجموعا 98.2 درصد صادرات جهانی سیر در سال 2016 را به خود اختصاص داده اند.

"<yoastmark

مجموع ارزش صادرات سیر garlic export توسط کشورهای صادر کننده سیر در سال 2016 میلادی حدود 4 میلیارد دلار بوده است .

کشورهای آسیایی 74.4 درصد صادرات سیر را به ارزش 2.7 میلیارد دلار به خود اختصاص داده اند.

کشورهای چین ، اسپانیا و آرژانتین رتبه های اول تا سوم صادرات سیر را به خود اختصاص داده اند.

صادرکنندگان اروپایی و آمریکایی سیر

صادرات سیر توسط کشور چین به ارزش 2.6 میلیارد دلار بوده است که سهم کشور چین در صادرات سیر حدود 73 درصد از صادرات کلی این محصول در جهان بوده است.

صادرات سیر از کشور اسپانیا به ارزش 415 میلیون دلار بوده است که با این رقم رتبه دوم صادرات سیر در جهان  و 11 درصد از کل صادرات دنیا را به خود اختصاص داده است.

 رتبه سوم صادرات سیر در جهان متعلق به کشور آرژانتین بوده که صادرات 161 میلیون دلاری داشته است صادرات سیر توسط این کشور حدود 4.4 درصد از کل صادرات جهانی سیر صادراتی بوده است.

سیر صادراتی ایران

رتبه چهارم صادرات سیر کشور زرخیز هلند میباشد که ارزش صادرات توسط این کشور نزدیک به 110 میلیون دلار که 3 درصد از صادرات این محصول در دنیا را به خود اختصاص داده است.

 

صادرات سیر فرانسه که نزدیک 44 میلیون دلار بوده و سهم این کشور از کل صادرات جهانی سیر حدود 1.2 درصد می باشد و رتبه پنجم صادرات سیر در دنیا را به خود اختصاص داده است.

کشورهای ایتالیا، شیلی ، مکزیک، هند، آمریکا، پرو، مصر ، مالزی، انگلیس ، پرتقال و ایران رتبه های بعدی صادرات سیر را به خود اختصاص داده اند

مشتریان اصلی سیر صادراتی ایران کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه می باشند.

کشورهای واردکننده سیر

این نقشه میزان واردت سیر را در کشورهای واردکننده سیر نشان می دهد .

کشور اندونزی بیشترین سهم واردات سیر را به خود اختصاص داده است و پس از آن ویتنام ، برزیل، آمریکا و مالزی در رتبه های دوم تا پنجم کشورهای وارد کننده سیر قرار دارند.

"<yoastmark

سیر ایران

بیـش تریـن فروش سیر صادراتی ایران بـه کشـور روسـیه صورت گرفتـه اسـت کـه سـهمی در حـدود 85 درصـد از صـادرات ایـن محصـول را دارد. صـادرات بـا سـهم بـالا محـدود بـه یـک کشـور، ریسـک صـادرات را افزایـش مـی دهـد.

جهـت تنـوع بیـش تـر صـادرات سیر مـی تـوان از ابزارهـای مختلـف ماننـد یارانـه صادراتـی، اخــذ تعرفــه هــای ترجیحــی و یــا یارانــه حمــل و نقــل بــرای صـادرات بـه کشـورهای هـدف مـورد نظـر اسـتفاده کـرد.

استان های تولید کننده سیر صادراتی

یکـی از کالاهـای صادراتـی مهم در کشور سـیر صادراتی اسـت که عــلاوه برمصــرف مســتقیم توســط خانــوار، در مــوارد صنعتــی از جملـه مـواد نگهدارنـده و اسـتفاده در تولیـد دارو کاربـرد ویـژه ای دارد. مهـم تریـن قطـب تولیـد سیر صادراتی استان همـدان اسـت کـه سـهم آن طـی سـالیان گذشـته از تولیـد کل سـیر در کشــور در حــدود 62 درصــد بــوده اســت و دارای ســهم 25 درصـدی ازسـطح زیـر کشـت ایـن محصـول در کشـور اسـت.

سیر صادراتی ایران

ایجاد پایانه های صادراتی سیر در استانهای تولیدکننده

ایجـاد پایانـه هـای صادراتـی سیر در استانها بـا توجـه بـه ایـن که استانهای اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی، استان گیلان  قطــب های تولیــد سیر صادراتی اســت منجــر بــه کاهــش زمـان صـادرات و تسـریع در ایـن امـر مـی شـود.

سیر صادراتی ایراناین مسـئله در کاهــش هزینــه هــای مبادلــه نقــش مهمــی خواهــد داشــت و بهـره وری تجـار افزایـش مـی یـا بـد.

ایـن مسـئله بـا کاهـش هزینــه هــای تجــارت، منجــر بــه کاهــش قیمــت تمــام شــده و افزایـش رقابـت پذیـری در بازارهـای بیـن المللـی مـی شـود.

صادرات پایدار

سیر صادراتی ایران بـه شـکل عرضـه محـور پایـدار نیسـت و نمـی توانـد رقابـت پذیـری خـود را حفـظ کنـد.

سیر صادراتی ایران

توجـه بـه نیازهای مصـرف کننده و صـادرات تقاضـا محـور از اصـول ابتدایـی بـرای صـادرات سیر اسـت کـه منجـر بـه صـادرات پایـدار و رقابـت پذیـر مـی شـود.

کسـب اطـلاع و آگاهـی از کیفیـت مصـرف در کشـور هـدف مـی توانـد یـک صـادرات موفـق را بـه دنبـال داشـته باشـد.

ایجاد ایمنی محصول صادراتی

در خصــوص محصولات غذایــی و کشــاورزی همــواره نگرانــی هــای بهداشــتی و ســلامت وجــود دارد.

بایــد قبــل از اقـدام بـه صـادرات از شـرایط قرنطینـه، نحـوه اخـذ گواهـی هـای بهداشــتی و ســلامت اطـلـاع دقیقــی کســب کــرد تــا منجــر بــه برگشــت بــار از بــازار هــدف نشــود.

سیر تازه صادراتی

 

 تنـوع بـازار هـدف

تنـوع بـازار هـدف از دیگـر اصولـی اسـت که هـر صادرکننده بایـد بـرای کاهـش ریسـک تجـارت و صـادرات خـود در نظر داشـته باشـد.

تجـارت تنهـا در یـک کشـور مـی توانـد مزیـت هایـی ماننـد بـازده صعـودی نسـبت بـه مقیـاس و سرشـکن شـدن هزینـه هـایابــت ماننــد بازاریابــی و هزینــه جســت وجــو را در پــی داشــته باشـد.

ریسک بازار

امـا در جهـت گسـترش تجـارت بایـد توجـه داشـت کـه تمرکــز بــر یــک کشــور و بــازار، ریســک بیــش تــری را دربــر دارد.

مثـلا سیر صادراتی ایران بیـش تـر پیرامونـی اسـت و سـهم کشـورهای همسـایه از تقاضـای محمولـه هـای صادراتـی است.

در نتیجــه احتمــال ایجــاد رقابــت قیمتــی در ایــن بازارهـا افزایـش مـی یابـد و بـا عرضـه بیـش تـر، کاهـش قیمـت و درامــد صادراتــی محتمــل تــر اســت.

در نتیجــه تنــوع بــازار هـدف در یـک برنامـه بلندمـدت بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد.

سیر صادراتی ایران

ایجــاد زنجیــره تأمیــن صادراتــی

ایجــاد زنجیــره تأمیــن صادراتــی با مقیــاس بــزرگ بــرای ثبــات تولیــد، صــادرات و جلوگیــری از شــوک هــای تولیــد بــه صـادرات. تفاهـم نامـه صادرکننـدگان بـرای تعییـن و تحقـق حجم و کیفیــت معیــن محصولات صادراتــی بــا برنامــه زمــان بنــدی شــده کــه در قالــب قــرارداد، بــا مــزارع صادراتــی در داخــل کشـور بـرای تأمیـن محصولات کشـاورزی مورد نظر من جمله سیر صادراتی ایران صـورت گیـرد مـی توانـد بـه حـل بسـیاری از مشـکلات صادرکننـدگان منجر شــود.

ایــن راهــکار، مبتنــی بــر تقاضــای بــازار هــدف اسـت و متناسـب بـا آن گسـترش مـی یابـد.همچنیـن ریسـک صادرکننــده را در بخــش هــای زیــادی از بیــن مــی بــرد و یــا کاهــش مــی دهــد.

همچنیــن مــی توانــد قیمــت تمــام شــده را کاهـش دهـد و تضـاد منافـع را از طریـق همـکاری کاهـش دهـد.

سیر تازه صادراتی

فواید و خواص سیر

از سالهای دور تا کنون از سیر برای تصفیه خون استفاده می شده است.

سیر حاوی ترکیبات گوگرد است که سیستم ایمنی بدن را تحریک کرده و پتانسیل بالایی در نابودی تومورهای سرطانی دارد.

"<yoastmark

خوردن سیر مجاری تنفس و خون را پاک می کند و با این کار از شدت و زحمت تنگ نفس کاسته و گاهی موجب درمان آن می شود.

بعضی از انواع سل ریوی را معالجه می کند مخصوصا وقتی که با شیر ممزوج شود، زیرا در این صورت اثر قابل توجهی در کشتن میکرب کوخ  (سل) دارد.

سیر پوست بدن را خوش رنگ و گونه را سرخ و روده ها را از عفونتها پاک می کند

به خصوص در اطفال، و با این خصوصیت سپری مقابل تیفوئید و دیفتری و مسکن سیاه سرفه و خروسک است.

عفونت های تنفسی را درمان می کند.

 

برای تسکین دندان درد، سیر خام را روزی چند بار روی لثه و دندان بمالید.

سیر له شده را روی زگیل قرار دهید تا از بین برود.

برای درمان سینوزیت، چند حبه سیر له شده را در کره تفت دهید و با نان میل کنید.

یک حبه سیر را ریز خرد کنید و با کمی آب میل کنید تا نفخ، یبوست و درد معده برطرف شود.

بوی سیر با جویدن کاهو، جعفری یا خوردن شیر، سیب یا عسل رفع می شود. همچنین گذاشتن مقداری چای خشک در دهان و قورت دادن آن.

روزانه مصرف نصف یا یک حبه سیر خام توصیه می شود.

سیر صادراتی ایران

شرکت بازرگانی سیراف آماده خرید و فروش سیر صادراتی ایران ( سیر تازه صادراتی) است.

لطفا جهت همکاری با شماره 09123016416 در واتساپ تماس حاصل فرمایید.

سیر صادراتی ایران

 

شرکت بازرگانی سیراف به عنوان فعالترین شرکت در حوزه تامین و صادرات پیاز قرمز آمادگی خود را در زمینه فروش عمده و صادرات پیاز قرمز را اعلام می کند. پیاز صادراتی ایران به عنوان یکی از محصولات کشاورزی و غذایی اساسی در هر کشوری شناخته می شود.

بنابراین پیاز قرمز صادراتی در میان صادرکنندگان کشورهای مختلف از محبوبیت خاصی برخوردار است. لازم بذکر است صادرات پیاز نیازمند یک سری اصول و مراحل مطالبق با قوانین سال 2020 است. در صورت هرگونه سوال در خصوص صادرات پیاز با شماره 09123016416 تماس حاصل فرمایید تا از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید. 

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

امتیاز ما
این نوشته 0 دیدگاه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 12 =

Back To Top
مکالمه از طریق واتساپ (Contact Us By WhatsApp)